woord OT NT apo Bijbel
nuttige0112

Vindplaatsen van nuttige in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Efeziƫrs 4:29
Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien, die dezelve horen.