woord OT NT apo Bijbel
nuttige0112

Vindplaatsen van nuttige in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Tobias (Tobit) 4:19
Zoek raad bij een ieder die verstandig is, en veracht een nuttige raad nimmer.