woord OT NT apo Bijbel
nuttigen0101

Vindplaatsen van nuttigen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 23:14
Dewelke gingen tot de overpriesters en de ouderlingen, en zeiden: Wij hebben ons zelven met vervloeking vervloekt, niets te zullen nuttigen, totdat wij Paulus zullen gedood hebben.