woord OT NT apo Bijbel
nuttiger0134

Vindplaatsen van nuttiger in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 17:2
Het zoude hem nuttiger zijn, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou ergeren.