woord OT NT apo Bijbel
nuttigheid47415

Vindplaatsen van nuttigheid in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

4 Ezra 16:43
Die koopmanschap doet, als een die geen nuttigheid daaruit zal genieten, en die bouwt, als een die het niet zal bewonen.

Jezus Sirach 20:30
Wijsheid die verborgen is, en een schat die niet bekend is, wat nuttigheid is in beide?

Jezus Sirach 34:27
Als iemand is gewassen nadat hij een dode heeft aangeraakt, en die weder aanraakt, welke nuttigheid heeft hij van zijn wassing?

Jezus Sirach 41:18
De wijsheid, die verborgen is, en een schat, die niet te voorschijn komt, wat nuttigheid heeft men van beide?