woord OT NT apo Bijbel
nuttiging0101

Vindplaatsen van nuttiging in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 TimotheĆ¼s 4:3
Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend.