woord OT NT apo Bijbel
nymfas0101

Vindplaatsen van nymfas in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Kolossensen 4:15
Groet de broeders, die in Laodicea zijn, en Nymfas, en de Gemeente, die in zijn huis is.