Vindplaatsen van het woord overtreffelijkheid in het oude testament (1 vers):

Ezechiƫl 7:20
En Hij heeft de schoonheid Zijns sieraads ter overtreffelijkheid gezet; maar zij hebben daarin beelden hunner gruwelen en hunner verfoeiselen gemaakt; daarom heb Ik dat hun tot onreinigheid gesteld.