Vindplaatsen van het woord ongodsdienstigheid in de apocriefe geschriften (1 vers):

3 Makkabee├źn 6:8
En indien ons leven met ongodsdienstigheid in onze vreemdelingschap bevangen is, verlos ons toch van de hand dezer vijanden, en gij zelf, Here, verderf ons met de dood, zoals het u believen zal.