Vindplaatsen van het woord onverderfelijkheid in de apocriefe geschriften (3 verzen):

Boek der Wijsheid 2:23
Want God heeft de mens geschapen tot onverderfelijkheid, en heeft hem gemaakt een beeld van zijn eigen natuur.

Boek der Wijsheid 6:18
En de liefde is de onderhouding van haar wetten, en de onderhouding der wetten is verzekering der onverderfelijkheid,

Boek der Wijsheid 6:19
En de onverderfelijkheid maakt dat men nabij God is.