Vindplaatsen van het woord onrechtvaardigheid in de apocriefe geschriften (1 vers):

3 Makkabee├źn 2:4
Gij hebt degenen die in vorige tijden onrechtvaardigheid bedreven, (onder welke ook de reuzen waren, die op hun sterkte en stoutheid vertrouwden) vernield, over hen brengende een onmetelijk water van de zondvloed.