woord OT NT apo Bijbel
onrechtvaardigheid1214

Vindplaatsen van onrechtvaardigheid in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 25:2
En het zal geschieden, indien de onrechtvaardige slagen verdiend heeft, dat de rechter hem zal doen nedervallen, en hem doen slaan in zijn tegenwoordigheid, naar dat het voor zijn onrechtvaardigheid genoeg zal zijn, in getal.