woord OT NT apo Bijbel
onrechtvaardigheid1214

Vindplaatsen van onrechtvaardigheid in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Romeinen 9:14
Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre.

2 Thessalonicensen 2:10
En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.