woord OT NT apo Bijbel
overtreffelijkheid1001

Vindplaatsen van overtreffelijkheid in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiƫl 7:20
En Hij heeft de schoonheid Zijns sieraads ter overtreffelijkheid gezet; maar zij hebben daarin beelden hunner gruwelen en hunner verfoeiselen gemaakt; daarom heb Ik dat hun tot onreinigheid gesteld.