woord OT NT apo Bijbel
overwinningstekenen0011

Vindplaatsen van overwinningstekenen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 3:5
Laat ons ieder een spreuk zeggen, WIE DE STERKSTE IS; en wiens woord wijzer zal schijnen dat dat des anderen, hem zal de koning Darius grote giften en grote overwinningstekenen geven.