Vindplaatsen van het woord rustten in het nieuwe testament (1 vers):

Lukas 23:56
En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den sabbat rustten zij naar het gebod.