Vindplaatsen van het woord ras in het nieuwe testament (1 vers):

Jakobus 1:19
Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn;