Vindplaatsen van het woord rookdamp in het nieuwe testament (1 vers):

Handelingen 2:19
En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp.