Vindplaatsen van het woord roden in het oude testament (1 vers):

Jesaja 27:2
Te dien dage zal er een wijngaard van roden wijn zijn; zingt van denzelven bij beurte.