Vindplaatsen van het woord roependen in het oude testament (2 verzen):

Jesaja 6:4
Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen; en het huis werd vervuld met rook.

Jesaja 40:3
Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God!