Vindplaatsen van het woord roeischuit in het oude testament (1 vers):

Jesaja 33:21
Maar de HEERE zal aldaar bij ons heerlijk zijn, het zal zijn een plaats van rivieren, van wijde stromen; geen roeischuit zal daar doorvaren, en geen treffelijk schip zal daar overvaren.