Vindplaatsen van het woord romamthi-ezer in het oude testament (2 verzen):

1 Kronieken 25:4
Aangaande Heman: de kinderen van Heman waren Bukkia, Mattanja, Uzziël, Sebuël, en Jerimoth, Hananja, Hanani, Eliatha, Giddalti, en Romamthi-ezer, Josbekasa, Mallothi, Hothir, Mahazioth.

1 Kronieken 25:31
Het vier en twintigste voor Romamthi-ezer; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.