Vindplaatsen van het woord ratelt in het oude testament (1 vers):

Job 39:26
Tegen hem ratelt de pijlkoker, het vlammig ijzer des spies en der lans.