Vindplaatsen van het woord reinig in het nieuwe testament (1 vers):

Mattheüs 23:26
Gij blinde Farizeër, reinig eerst wat binnen in den drinkbeker en den schotel is, opdat ook het buitenste derzelve rein worde.