Vindplaatsen van het woord rijst in de apocriefe geschriften (1 vers):

4 Ezra 2:38
Rijst op, en staat, en ziet het getal dergenen, die getekend zijn tot de maaltijd des Heren.