Vindplaatsen van het woord rechtszaak in het oude testament (1 vers):

Psalmen 9:5
Want Gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan; Gij hebt gezeten op den troon, o Rechter, der gerechtigheid.