Vindplaatsen van het woord razenden in het oude testament (1 vers):

1 Samuël 21:15
Heb ik razenden gebrek, dat gij dezen gebracht hebt, om voor mij te razen? Zal deze in mijn huis komen?