Vindplaatsen van het woord rechtvaardigheid in het oude testament (3 verzen):

Psalmen 119:123
Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw heil, en naar de toezegging Uwer rechtvaardigheid.

Psalmen 119:172
Mijn tong zal spraak houden van Uw rede, want al Uw geboden zijn rechtvaardigheid.

Spreuken 21:21
Die rechtvaardigheid en weldadigheid najaagt, zal het leven, rechtvaardigheid en eer vinden.