Vindplaatsen van het woord raadsman in het nieuwe testament (1 vers):

Romeinen 11:34
Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?