Vindplaatsen van het woord regens in de apocriefe geschriften (1 vers):

4 Ezra 8:43
Gelijk het zaad des landmans verloren gaat indien het niet opkomt, of uw regen intijds niet ontvangt, of indien het door de veelheid des regens verderft,