Vindplaatsen van het woord rover in het oude testament (1 vers):

Spreuken 23:28
Ook loert zij als een rover; en zij vermenigvuldigt de trouwelozen onder de mensen.