Vindplaatsen van het woord rooktuig in het oude testament (1 vers):

2 Kronieken 30:14
En zij maakten zich op, en namen de altaren weg, die te Jeruzalem waren; daartoe namen zij alle rooktuig weg, hetwelk zij in de beek Kidron wierpen.