Vindplaatsen van het woord reinigde in het oude testament (2 verzen):

2 Kronieken 34:5
En de beenderen der priesteren verbrandde hij op hun altaren; en hij reinigde Juda en Jeruzalem.

Nehemia 13:30
Alzo reinigde ik hen van alle vreemden; en ik bestelde de wachten der priesteren en der Levieten, elk op zijn werk;