woord OT NT apo Bijbel
rechtvaardigmakingen0202

Vindplaatsen van rechtvaardigmakingen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Hebree├źn 9:10
Bestaande alleen in spijzen, en dranken, en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleses, tot op den tijd der verbetering opgelegd.

Openbaring 19:8
En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.