Vindplaatsen van het woord scheepsgereedschap in het nieuwe testament (1 vers):

Handelingen 27:19
En den derden dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit.