woord OT NT apo Bijbel
scheepsgereedschap0101

Vindplaatsen van scheepsgereedschap in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 27:19
En den derden dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit.