meteen naar de tabel a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z

woord OT NT apo bijbel
vaal   1   1
vaandelen 1     1
vaandrager 1     1
vaar 3     3
vaardig 14   2 16
vaardigen 1   2 3
vaardigheid     1 1
vaardiglijk 1     1
vaardigt     1 1
vaars 9     9
vaart 6 4 3 13
vaartwel     2 2
vaarwel   1   1
vaarze 2     2
vademen   2   2
vader 524 325 86 935
vaderen 400 28 87 515
vaderland   9 10 19
vaderlijk 5   1 6
vaderlijke 15 3 14 32
vadermoorders   1   1
vaders 275 70 37 382
vaizatha 1     1
vaker     1 1
val 13 6 21 40
valle 8 5 2 15
vallei 16     16
valleien 4   2 6
vallen 147 15 34 196
vallende 4 11 3 18
vallenden 2     2
vallens 1     1
vals 16   4 20
valse 27 26 10 63
valselijk 20 3   23
valsen 1 2   3
valsheden 1     1
valsheid 23     23
valstrik 4     4
valstrikken 2     2
valt 19 16 14 49
van 15973 3182 3098 22253
vandaag 1     1
vandaar 3 2 14 19
vaneen 6     6
vange 1     1
vangen 7 13 3 23
vangst 2 1   3
vangt 3     3
vanja 1     1
vannacht 1     1
vanouds 1     1
vanwaar 1 1 8 10
vanwege 234 27 77 338
vanzelf     1 1
var 89     89
vare   1   1
varen 10 13 10 33
varende 1   2 3
varken 1     1
varkens     1 1
varkenssnuit 1     1
varkensvlees     2 2
varren 40     40
vars 2     2
vasni 1     1
vast 63 26 17 106
vastbesloten 1     1
vastbonden 1     1
vaste 60 6 8 74
vastelijk 8     8
vasten 31 23 6 60
vastendag 1     1
vastende 1 1   2
vaster 1     1
vastgehecht 1     1
vastgehouden 4     4
vastgemaakt 4 1   5
vastgesteld 3 1   4
vastgestelde     1 1
vastgestoken     1 1
vastgezet 1   1 2
vasthi 10     10
vasthield   1   1
vasthouden 8 1 1 10
vasthoudt 2 1 2 5
vastigheden 10     10
vastigheid 7 3 4 14
vastmaakte 1     1
vaststaan     1 1
vaststeekt     1 1
vaststonden     1 1
vastte 2   4 6
vastten 6 3 2 11
vasttet 1     1
vastzet 1     1
vastzetten 1     1
vastzittende   1   1
vat 41 13 11 65
vaten 120 14 37 171
vatte 11 4 2 17
vatten 9 3 6 18
vattende     1 1
vau 14     14
vecht   1   1
vechten     6 6
vechtende     2 2
vechter   1   1
vechterijen   1   1
vechters   1   1
vedel 4     4
veder     1 1
vederen 7   9 16
vederkens     5 5
vee 173 1 18 192
veegt 1   1 2
veehandelaar 1     1
veeherderen 1     1
veel 162 77 129 368
veeleer   4   4
veelheid 54 1 6 61
veeljarige     2 2
veellicht   1   1
veelmaal   1   1
veelmalen 1     1
veelmeer   5 1 6
veelmin 1     1
veelsprekers     1 1
veelvervigen 5     5
veelvoudig 3 1 1 5
veelvoudigen 2     2
veelvuldige 1 1 1 3
veemeesters 1     1
veer 2     2
veertien 19 5 3 27
veertiende 6 2 5 13
veertienden 17     17
veertig 132 24 9 165
veertigduizend     3 3
veertigen 1     1
veertigste 4     4
vegen 2     2
veilbaars 1     1
veilig     1 1
veinsden 1 2   3
veinst 1     1
veinzen     3 3
veinzende     1 1
veinzing   1   1
vel 49   2 51
veld 173 4 44 221
velde 1     1
velden 50 1 9 60
veldhoen 2   1 3
veldman 1     1
veldoverste     13 13
velds 99 2 7 108
veldslag     1 1
veldslagen     5 5
vele 151 155 127 433
velen 53 96 77 226
veler 3 7 1 11
velerlei 1 2 2 5
velgen 2     2
vellen 12   1 13
vellentuig 6     6
vellenwerk 1     1
venijn 3 1 1 5
venijngeving   1   1
venijngevingen   1   1
venijnige     1 1
venster 19 2 1 22
vensteren 17     17
vensters 6   2 8
ver 14 6 17 37
veracht 39 10 23 72
verachte 4 5   9
verachtelijk 7 1 1 9
verachtelijke 1   1 2
verachten 9 5 7 21
verachtende     2 2
verachtens 1     1
verachter     1 1
verachtere   1   1
verachters 1 1   2
verachtert     1 1
verachting 10 1 5 16
verachtste 1     1
verachtte 5   2 7
verachtten 4   3 7
verachtzaam 3     3
verademing 2     2
verander     1 1
veranderd 52 15 14 81
veranderde 16   2 18
veranderden 1   1 2
verandere 2     2
veranderen 13 5 10 28
veranderende 2 1 1 4
verandering 4 3 7 14
veranderingen     3 3
verandert 8 2 7 17
verantwoord   1   1
verantwoordde   1 1 2
verantwoorden   2   2
verantwoordende   1   1
verantwoording   11 1 12
verantwoordt 1     1
verarbeid 1     1
verarmd 8     8
verarmt 2     2
verbaasd 20 10 5 35
verbaasdheid 3 3 3 9
verban 3     3
verbande 7     7
verbanden 7     7
verbannen 30 1 1 32
verbannende 6     6
verbannene 11     11
verbanning 1     1
verbant 3     3
verbasterde 1     1
verbeden 2     2
verbeelding     1 1
verbeid 3   3 6
verbeidde 1     1
verbeidden 1     1
verbeiden 1   1 2
verbeidt 2     2
verberg 21   5 26
verbergde     1 1
verbergden     1 1
verberge 2     2
verbergen 32   13 45
verbergende 3     3
verberging 6     6
verbergt 25 1 5 31
verbeter 1     1
verbeterd 1     1
verbeterde 22     22
verbeterden 14     14
verbeteren 6     6
verbeterende 1     1
verbetering 1 2 1 4
verbidden 6     6
verbied 1 1   2
verbiedende   1   1
verbiedt   2 2 4
verbijsterd 1     1
verbijstering 1     1
verbind 1     1
verbinden 6   1 7
verbindende 1     1
verbindt 3   1 4
verbintenis 36     36
verbintenissen 3     3
verbitterd 2 3 3 8
verbitterde 1     1
verbitterden 4 1   5
verbitteren 1     1
verbitterende 1     1
verbittering 1 3 1 5
verbittert 1     1
verbleef 2   1 3
verblijd 48 18 8 74
verblijdde 7 1 1 9
verblijdden 3 2   5
verblijde 8 8 1 17
verblijden 40 11 3 54
verblijdende 2 1   3
verblijdt 13 17 2 32
verblijf 2   1 3
verblijven 1 2   3
verblind 1 3 2 6
verblindde 3     3
verblinden     1 1
verblindheden 3     3
verblindt 2     2
verbloemen 1     1
verbod 1     1
verboden 2 4 2 8
verbods 3     3
verbodsdag 6     6
verbodsdagen 1     1
verbolgen 12   1 13
verbolgenheden 3     3
verbolgenheid 42 1 1 44
verbond 212 15 41 268
verbondbrekers   1   1
verbonden 17 7 16 40
verbonds 79 5 2 86
verbood   1   1
verborg 12 7 1 20
verborgen 96 38 40 174
verborgene 32 2 2 36
verborgenen 1     1
verborgenheden 5 5 8 18
verborgenheid 10 22 3 35
verborgens     1 1
verborgt 2     2
verbrak 9 1 5 15
verbraken 3   3 6
verbrand 48 10 23 81
verbrandde 22   16 38
verbrandden 12 1 6 19
verbrande 1   1 2
verbranden 47 5 6 58
verbrandende   1   1
verbranding 2 1   3
verbrandingen 1     1
verbrandt 5   1 6
verbreek 2 1   3
verbreekt 5   1 6
verbreid   1 3 4
verbreidde     2 2
verbreiden   1   1
verbreidt     1 1
verbreken 28 3 2 33
verbrekers     5 5
verbreking 14   2 16
verbrijzel 1   2 3
verbrijzeld 13 1 1 15
verbrijzelde 6     6
verbrijzelden 2     2
verbrijzelen 6     6
verbrijzeling 2     2
verbrijzelt 4     4
verbroken 66 2 16 84
verbrokene 1     1
verbrokenen 1     1
verdaan 19     19
verdacht 1   1 2
verdedigen 2   1 3
verdediging 1     1
verdedigingen 1     1
verdedigt     1 1
verdeed 1     1
verdeel     1 1
verdeeld 18 15 5 38
verdeelde 5 1   6
verdeelden   3 2 5
verdeeldheid   1   1
verdeelt 8     8
verdek 1     1
verdelen 5     5
verdelende 1 1   2
verdelg 2   1 3
verdelgd 37   10 47
verdelgde 8   4 12
verdelgden 3     3
verdelge 6     6
verdelgen 42   10 52
verdelgende 2     2
verdelging 3   1 4
verdelgt 2     2
verdeling 17 1 6 24
verdelingen 23   1 24
verder 157 2 11 170
verdere     1 1
verderf 43 12 29 84
verderfelijk 1 1 4 6
verderfelijke 2 4 1 7
verderfelijken 1     1
verderfelijkheid   2 1 3
verderfenis   3 7 10
verderfenissen   1   1
verderfs 11 2 3 16
verderft 11 3 5 19
verderve 12 7 5 24
verderven 86 16 17 119
verdervend 1     1
verdervende 4     4
verdervenden 4     4
verdervens 2     2
verderver 3 2 2 7
verdervers 4     4
verderving 10 7 4 21
verdervingen 2     2
verdicht 2   1 3
verdichte   1   1
verdichter 1     1
verdichtselen 5     5
verdiend 1     1
verdiende     2 2
verdienste 2     2
verdiensten 1     1
verdiepen 1     1
verdiepingen 1     1
verdiepte   1   1
verdierf 10 2 2 14
verdierft     2 2
verdierven 4 1   5
verdoe 4     4
verdoem 1   1 2
verdoemd   2 1 3
verdoemden 1     1
verdoemelijk   1   1
verdoemen 8     8
verdoemenis   8 2 10
verdoemt 3 2 1 6
verdoen 18 1 1 20
verdoende 2     2
verdoens 2     2
verdoet 1     1
verdonkerd 4     4
verdonkert     2 2
verdoold     1 1
verdor 1     1
verdord 10 8   18
verdorde 3 3 1 7
verdorden   1   1
verdorren 8   1 9
verdorst 2     2
verdort 6 1   7
verdorven 41 9 18 68
verdorvenheid 1 2 4 7
verdraag   1 1 2
verdraagt 1 11   12
verdraagzaamheid   5 2 7
verdraaid 4 2 2 8
verdraaiden 1     1
verdraaidheid 1     1
verdraaids 1     1
verdraaien 2 1   3
verdraaiing     1 1
verdraait 1     1
verdrag 2     2
verdrage     1 1
verdragelijker   6 1 7
verdragen 9 19 12 40
verdragende   2   2
verdreef 15   2 17
verdreven 35 1 7 43
verdrevene 1     1
verdrevenen 9     9
verdriet 21   5 26
verdrietig 13 1   14
verdriets 1     1
verdrijft 6   1 7
verdrijve 1     1
verdrijven 23   4 27
verdrijvende 1     1
verdringen   2   2
verdringt 1 1   2
verdrinken 1   1 2
verdroeg     2 2
verdroegt   2   2
verdrogen 9     9
verdrongen   2   2
verdronken 3 1 1 5
verdroog 1     1
verdroogd 10     10
verdroogde 1     1
verdroogt 1   1 2
verdroot 2     2
verdruk     1 1
verdrukke 2     2
verdrukken 13 1 1 15
verdrukkende 3     3
verdrukker 1 1   2
verdrukkers 8     8
verdrukking 25 34 21 80
verdrukkingen 1 14 2 17
verdrukt 24 6 7 37
verdrukte 11   1 12
verdrukten 7 1 1 9
verdubbeld 3     3
verdubbelt   1   1
verduisterd 12 9   21
verduisterden 1     1
verduisteren 2     2
verduistert 3   1 4
verdund 2     2
verdwaald   1 1 2
verdwaast 1     1
verdwalen 1     1
verdween     1 1
verdwenen     8 8
verdwijnen 4   6 10
verdwijnende 1     1
verdwijning   1   1
verdwijnt 1 2   3
vereeld     1 1
vereer 1     1
vereerd     1 1
vereerde     1 1
vereerden     1 1
vereert 1     1
vereet   1   1
vereist   1 1 2
veren 7     7
verenig 1     1
verenigd 1   1 2
vereniging 1     1
vereren 6   2 8
verering 1     1
vereringen 2     2
vereten     1 1
verf 11     11
verflauwd 1     1
verflauwt   1   1
verfoei 1     1
verfoeid 1 1   2
verfoeien 4     4
verfoeilijk 4     4
verfoeilijke 2     2
verfoeisel 15     15
verfoeiselen 18     18
verfoeit 1     1
verga 3 3 1 7
vergaaft 1     1
vergaan 81 16 21 118
vergaande     1 1
vergaat 7 3 1 11
vergader 3 1 3 7
vergaderd 48 20 37 105
vergaderde 30 3 27 60
vergaderden 23 14 13 50
vergadere 1   1 2
vergaderen 52 7 9 68
vergaderende   3   3
vergadering 174 6 28 208
vergaderingen 5   1 6
vergaderplaats 1     1
vergaderplaatsen 2     2
vergadert 23 12 6 41
vergaf     2 2
vergankelijk 1 1 1 3
vergankelijke   1   1
vergapen 1     1
vergat 1   2 3
vergate 1     1
vergaten 6     6
vergeef 19 5 3 27
vergeefs 13 1   14
vergeeft 6 9 2 17
vergeet 27 2 7 36
vergelde 4 2 2 8
vergelden 40 10 15 65
vergeldende 1     1
vergelding 20 9 9 38
vergeldingen 2     2
vergeldt 11 3 5 19
vergeleek     1 1
vergelegen 1     1
vergeleken 2 2 8 12
vergelijk 1   1 2
vergelijken 9 9 3 21
vergelijking     1 1
vergenoegd   4 1 5
vergenoegen   1   1
vergenoeging   2   2
vergete 4     4
vergetelheid 1   7 8
vergetelijk   1   1
vergeten 66 7 15 88
vergetende   1   1
vergetenis 1     1
vergeters 1     1
vergeve 3 2   5
vergeven 30 40 5 75
vergevend 1     1
vergevende 2 3   5
vergeving 3 16   19
vergevingen 2     2
vergezeld 1     1
vergezelschap 1     1
vergezelschappen 1     1
vergezelschapt 3     3
vergezelschapte 2 1   3
vergezelt 1     1
vergiet 6   2 8
vergieten 9 1 1 11
vergif 2     2
vergiftig 1     1
vergiftige 1     1
verging 1     1
vergingen 2   3 5
verglaze     1 1
vergoeden 1     1
vergold 2   2 4
vergolden 10 3 2 15
vergoot 1     1
vergoten 21 7 4 32
vergram     1 1
vergramd 3   1 4
vergrammen 1     1
vergramt 1     1
vergreep 1     1
vergrepen 1   1 2
vergrijp     1 1
vergrijping 1     1
vergrimd     1 1
vergrimde   1   1
vergrimden   1   1
vergrimmen 1     1
vergroot 3 1   4
vergrotende 1     1
vergruisde 5     5
vergruizende 1     1
vergulde     6 6
vergunnen     1 1
vergunning 1     1
verhaal 3 2 9 14
verhaald 3 4 10 17
verhaalde 5 5 7 17
verhaalden 1 4 4 9
verhaalt   1 1 2
verhaast 3   1 4
verhaasten 2   1 3
verhaasting     1 1
verhalen 3 4 13 20
verhalende 1 1   2
verhandelen     1 1
verhandeling     1 1
verhandelt   1   1
verhangen     1 1
verhard 7 6 2 15
verhardde 5   1 6
verhardden 1     1
verharde   1   1
verharden 1     1
verharding   3   3
verhardt 7 4   11
verheel 3     3
verheeld 1     1
verheerlijk 1 3 3 7
verheerlijke   2   2
verheerlijken 2 11 7 20
verheerlijkende   4   4
verheerlijking 1     1
verheerlijkt 21 26 30 77
verheerlijkte 1 3 5 9
verheerlijkten   7 2 9
verhef 13   5 18
verheffe 5   1 6
verheffen 33 2 11 46
verheffende 3 1 2 6
verheffing 9   2 11
verheffingen 1   1 2
verheft 27 3 6 36
verhelen 1     1
verheug 7   3 10
verheugd 3   17 20
verheugde 2 2 2 6
verheugden 2 2   4
verheuge 5   2 7
verheugelijke 1     1
verheugen 30 2 14 46
verheugende     1 1
verheuging 7 4 16 27
verheugt 10 5 4 19
verheven 55   15 70
verhevene 7     7
verhevenen 4     4
verhief 15 2 7 24
verhieft 1     1
verhieven 6 3 2 11
verhinder 1   1 2
verhinderd 2 9 11 22
verhinderden     3 3
verhinderen   1 5 6
verhindering 1 1 1 3
verhindert   7   7
verhing 1     1
verhit 7 2 1 10
verhitten   1   1
verhitting 1     1
verhoed   1   1
verhoedende   1   1
verhoge   1   1
verhogen 15 2 5 22
verhoging 5   5 10
verholen 3     3
verhoog 2     2
verhoogd 34 16 14 64
verhoogde 3   1 4
verhoogt 18 2 9 29
verhoor 14   7 21
verhoord 15 5 7 27
verhoorde 15   3 18
verhoorder 1     1
verhoort 4 2   6
verhopen   1   1
verhore 3   1 4
verhoren 18   7 25
verhouwen 3     3
verhovaardigd     2 2
verhovaardigen     1 1
verhovaardigende     1 1
verhovaardigt     3 3
verhuizen     2 2
verhuren   1   1
verhuurd 1     1
verhuurde   3   3
verijdeld 1 2   3
verijdelen 1     1
verjaagd 2   1 3
verjaagde 1     1
verjaagt 1     1
verjagen 1     1
verkeer 1   2 3
verkeerd 19 6 7 32
verkeerde 15 3 3 21
verkeerdelijk 8     8
verkeerden 5 4 2 11
verkeerdheden 8     8
verkeerdheid 12     12
verkeerds 1     1
verkeert 26 1 2 29
verkeren 37 6 4 47
verkerende 1   1 2
verkering   1   1
verkies 3   4 7
verkiest 5   1 6
verkiezen 34 3 2 39
verkiezende   1   1
verkiezing   5   5
verklaagd   2   2
verklaagde   1   1
verklaagt   1   1
verklaar 11 2 2 15
verklaard 10 2 9 21
verklaarde 9 2 1 12
verklaarden 2 1 1 4
verklaart     2 2
verklagen   2   2
verklager   1   1
verklare 1     1
verklaren 28 2 6 36
verklarende 1     1
verklaring 3   20 23
verklaringen     3 3
verkleinende 1     1
verkleining 1   1 2
verkloeken 1     1
verkloekte 2     2
verkocht 49 12 8 69
verkochte 3 1   4
verkochten 7 11 1 19
verkoele   1   1
verkoeling   1   1
verkoelkamer 1     1
verkondig 6 4 5 15
verkondigd 13 33 3 49
verkondigde 3 8 3 14
verkondigden 2 8   10
verkondige 3 2   5
verkondigen 28 38 11 77
verkondigende   9   9
verkondiger   1   1
verkondiging   2   2
verkondigster 2     2
verkondigt 19 4 3 26
verkoop 5 3 1 9
verkoopt 7 2 2 11
verkoor     5 5
verkoos 11 2 7 20
verkope   1   1
verkopen 17 2 7 26
verkoper 3     3
verkopers 2 1   3
verkoping 4     4
verkoren 74 7 15 96
verkorene 2     2
verkort 7 5   12
verkouden   1   1
verkozen 1 1 2 4
verkracht 7     7
verkrachten 1     1
verkrachtte 2     2
verkreeg 5   3 8
verkregen 12 18 23 53
verkregene   1   1
verkrijg 4     4
verkrijgen 3 12 22 37
verkrijgende   1   1
verkrijging   2   2
verkrijgt   1 5 6
verkrom   1   1
verkrompen 1     1
verkwik   1   1
verkwikke 2     2
verkwikken 5     5
verkwikker 1     1
verkwikking 3 1 1 5
verkwikt 5 5 2 12
verkwikte 1     1
verkwisten 1     1
verlaat 31 7 14 52
verlamde 2     2
verlamden     1 1
verlammen 1     1
verlang 1 1 1 3
verlangd 2 1   3
verlangde 1     1
verlangen 9 4 1 14
verlangende   1   1
verlangt 4   2 6
verlate 2 3 1 6
verlaten 139 37 41 217
verlatende   10   10
verlatene 5 3 2 10
verlatenen 1   2 3
verlater 1     1
verlaters 2     2
verlating 1     1
verleden 1     1
verledene 1 1   2
verledigen   1   1
verleen 1     1
verleend 2     2
verleent   4 3 7
verleid 5 8 10 23
verleidde   1   1
verleidden 2     2
verleide 1 5   6
verleiden 5 11 2 18
verleidende   2   2
verleider   2   2
verleiders 1 3   4
verleiding   9   9
verleidingen 2     2
verleidt 1 4 1 6
verlene   1   1
verlenen     2 2
verlengd 5     5
verlengde     1 1
verlenge 1     1
verlengen 8   1 9
verlenging 3     3
verlengt 6   1 7
verlicht 10 11 5 26
verlichte   1   1
verlichten 5 1 1 7
verlichtende 1   1 2
verlichting   5 3 8
verlichtte 1     1
verlichtten 1     1
verliefd 7     7
verliep 1   1 2
verliepen     1 1
verlies   3 2 5
verliest 1 1 5 7
verliet 13 8 3 24
verlieten 12 2 7 21
verlieze 1 1   2
verliezen   14 3 17
verliezende   1   1
verlof 2   3 5
verlokken   1   1
verlokkende   1   1
verlokt 5 1   6
verloochend   11 1 12
verloochende   1   1
verloochene 1 3   4
verloochenen 1 14   15
verloochenende   1   1
verloop 1     1
verloor     2 2
verlopen 3 2 2 7
verloren 20 24 24 68
verlorene 6 1   7
verlos 32 6 6 44
verlosse 6 2 1 9
verlossen 89 13 19 121
verlossende   1   1
verlosser 30 2 4 36
verlossers 2     2
verlossing 22 14 11 47
verlossingen 8   1 9
verlost 86 18 36 140
verloste 29 1 2 32
verlosten 6   1 7
verlostet 1     1
verluieren     1 1
verlusten 1     1
verlustig 1     1
verlustigen 5   1 6
verlustiging 1     1
verlustigingen 1   1 2
verlustigt     1 1
vermaagschappen 1     1
vermaak 1 2 6 9
vermaakt     3 3
vermaakten 1   1 2
vermaald 1     1
vermaalde 3     3
vermaalt 2     2
vermaan   17 1 18
vermaand 2 8 7 17
vermaande   4 13 17
vermaanden   4 4 8
vermaant 1 6 1 8
vermaard 2 1 4 7
vermaarde 2   4 6
vermaardste     1 1
vermag 2 2 2 6
vermagerd 1     1
vermakelijkheden 1     1
vermakelijkheid     1 1
vermaken 6     6
vermakende   2   2
vermaking 3   1 4
vermakingen 5     5
vermalen 4     4
vermanen   14 3 17
vermanende   4   4
vermangelen 1     1
vermaning   10 6 16
vermeerd     1 1
vermeerder 2 1   3
vermeerderd 8   4 12
vermeerderde 5   2 7
vermeerderden 5     5
vermeerdere   2   2
vermeerderen 16   3 19
vermeerdering     1 1
vermeerdert 5   2 7
vermeesterd     2 2
vermeesterde     3 3
vermeesterden     2 2
vermeldde 1     1
vermelden 12     12
vermeldt 4     4
vermeng 3     3
vermengd 7   5 12
vermengden 1   2 3
vermengeling 1     1
vermengen 3 2   5
vermenging 11   1 12
vermengt 3 1 1 5
vermenigvuldig 1     1
vermenigvuldigd 35 5 13 53
vermenigvuldigde 5 4 2 11
vermenigvuldigden   1 4 5
vermenigvuldigdet 1   1 2
vermenigvuldige 5 1   6
vermenigvuldigen 44 1 5 50
vermenigvuldigende 1 1   2
vermenigvuldiget 1     1
vermenigvuldigt 17   3 20
vermetel 1     1
vermetelheid 1   3 4
vermijden     1 1
vermilloen     1 1
verminder     2 2
verminderd 4   2 6
verminderde 1     1
verminderen 7   5 12
vermindering   1 3 4
vermindert 1   3 4
verminkt   2   2
verminkten   2 1 3
vermits 3     3
vermocht 3 3 4 10
vermochten 1     1
vermodderd 1     1
vermodderdet 1     1
vermodderen 1     1
vermoedde   1 2 3
vermoedden   1   1
vermoeden     3 3
vermoedt   1 1 2
vermoei 2     2
vermoeid 10 4 7 21
vermoeide 3     3
vermoeiden 1     1
vermoeidheid 1     1
vermoeien 2     2
vermoeiing 1     1
vermoeit 2   1 3
vermogen 60 4 14 78
vermogende     1 1
vermoogt 1 2 2 5
vermoord     1 1
vermoorden 1   1 2
vermorzel     1 1
vermorzeld 3 1 11 15
vermorzelde     3 3
vermorzelden 1     1
vermorzelen 3 2 5 10
vermorzeling     1 1
vermorzelt 2   2 4
vernacht 12     12
vernachte 1     1
vernachten 32   1 33
vernachting 1     1
vernachtte 6 1 1 8
vernachtten 7   1 8
vernam 4 1 5 10
vernamen 1     1
verneder 2   4 6
vernederd 24 8 13 45
vernederde 5   3 8
vernederden 1   1 2
vernedere 1 1   2
vernederen 9 2 2 13
vernedering   2 13 15
vernedert 12 4 3 19
verneem 2 1 2 5
verneemt 4     4
vernemen 4   2 6
vernemende   1 6 7
vernield 6 3 10 19
vernielde 3   7 10
vernielden 3   3 6
vernielen 8   10 18
vernieling 1 1 1 3
vernietig 1     1
vernietigd 7 2   9
vernietigen 8     8
vernietigende 1     1
vernietiging   1   1
vernietigt 4     4
vernieuw 2   1 3
vernieuwd   3 2 5
vernieuwde 2     2
vernieuwden     1 1
vernieuwen 6 1 10 17
vernieuwing   3 1 4
vernieuwt 3   2 5
vernomen 1 1 2 4
vernuft 1   7 8
vernuftig 2     2
vernuftige 1   1 2
vernuftigen 4     4
vernuftigheid     1 1
verongelijken     1 1
verongelijkt 3 2 1 6
verontreinigd 29 1 2 32
verontreinigde 7     7
verontreinigden 4   1 5
verontreinigdet 1     1
verontreinigen 19 1   20
verontreinigende 1     1
verontreinigt 12     12
verontschuldigd   2   2
verontschuldigen   3   3
verontwaardigt     1 1
veroordeel   1   1
veroordeeld   15 3 18
veroordeelden   1 1 2
veroordeeldet     1 1
veroordeelt   3 2 5
veroordelen 1 7 2 10
veroordelende 1 1   2
veroordeling   2 1 3
veroorloof     1 1
veroorzaakt     4 4
verootmoedigd 2     2
verootmoedigde 4     4
verootmoedigden 4   1 5
verootmoedige 1     1
verootmoedigen 10     10
verootmoedigt 2     2
verordend 2 2   4
verordende 1     1
verordene   1   1
verordenen   1   1
verordeningen 2 1   3
verordineer   1   1
verordineerd   7 14 21
veroud 2     2
veroude     1 1
verouden 3 2   5
verouderd 6 1 1 8
verouderde 1   1 2
verouderen     1 1
veroudert 2   2 4
veroverd 1   1 2
veroverde     1 1
veroverden     1 1
veroveren     1 1
verpande 1     1
verpanden 1     1
verplaatste 1   1 2
verpleegd     1 1
verpletter 1     1
verpletterd 14 2   16
verpletterde 1     1
verpletterden 2     2
verpletteren 6 1   7
verpletterend 1     1
verplettering     2 2
verplettert 1 1 1 3
verplicht     2 2
verplichte     1 1
verraad 4     4
verraadt   4   4
verraden   17   17
verradende   1   1
verrader   1 4 5
verraders   2 4 6
verrast     1 1
verre 167 48 21 236
verreisd 1     1
verreisde 5 1   6
verreisden 52     52
verreist 2     2
verreizen   2   2
verren 12     12
verricht   1 3 4
verrichten     2 2
verrichtte 1     1
verried   5   5
verrijken 1     1
verrijkt 2 1   3
verrijkten     1 1
verrijzen 1     1
verrijzenis     1 1
verroerde 1     1
verroere 1     1
verroeren 1 1   2
verroest   1 2 3
verrot 2 1 1 4
verrotte 1     1
verrotten 1     1
verrotter     1 1
verrotting 5   2 7
verrukken 2     2
verrukkende   1   1
verrukking     3 3
verrukkingen     1 1
verrukt 3 1   4
verrukte 2     2
versaagd 6 1   7
versaagdheid     1 1
versagen 1     1
verscheen 24 4 3 31
verscheiden 7   3 10
verscheidene 4 9 6 19
verscheidenheid   3 1 4
verscheidenlijk     1 1
verschenen 13 13 11 37
verscheurd 14 1 6 21
verscheurde 14 2 3 19
verscheurden 1   2 3
verscheure 1     1
verscheuren 9 1   10
verscheurend 1     1
verscheurende 2 1 1 4
verscheuring 1   1 2
verscheurt 6     6
verschieten 1     1
verschijn 3   3 6
verschijne 1     1
verschijnen 16 5 2 23
verschijning   6 6 12
verschijningen     1 1
verschijnt 2 2 2 6
verschil 1   1 2
verschillen 1 2   3
verschillend     1 1
verschilt   3   3
verscholen     1 1
verschone 2     2
verschonen 24   3 27
verschoning 2   3 5
verschoon 3     3
verschoond 5   2 7
verschoonde 8   1 9
verschoont 4   3 7
verschrik 2     2
verschrikke 4     4
verschrikkelijk 1   4 5
verschrikkelijke 3     3
verschrikken 21 1 5 27
verschrikking 34 1 5 40
verschrikkingen 14     14
verschrikt 31 7 7 45
verschrikte 16   5 21
verschrikten 9   1 10
verschriktet     1 1
verschud 1     1
verschuldigd 1     1
verse 4     4
versen   1   1
versier 1   1 2
versierd 5 7 14 26
versierde 2   5 7
versierden   1 2 3
versierdet 2     2
versieren 3 2 5 10
versierende     1 1
versiering 2 1 2 5
versieringen 1   1 2
versiersel 2 2 6 10
versierselen 4   1 5
versierstenen 1     1
versiert 3 1 1 5
versla 4     4
verslaan 9     9
verslaat 6     6
verslagen 49 7 14 70
verslagene 10     10
verslagenen 57 1   58
verslappen 2 1   3
verslapt 1     1
versleten 2     2
verslijten 3 1   4
verslind 1   1 2
verslinde 1 1   2
verslinden 15 4 6 25
verslinding 1   1 2
verslindt 5     5
versloeg 17 1 3 21
versloegen 4 2 2 8
verslond 6   3 9
verslonde 1     1
verslonden 17 5 4 26
versmaad 12 1 1 14
versmaadde 3     3
versmaadden 1   1 2
versmaadheden 1     1
versmaadheid 11 2 9 22
versmaadt 4   1 5
versmacht 1     1
versmachten 7   1 8
versmachtten     1 1
versmaden 7     7
versmadende 1     1
versmading 2   4 6
versmelt 4   1 5
versmelte 3     3
versmelten 7 1 4 12
versmeten 1     1
versmolt 6   4 10
versmolten 3   1 4
versmoorde   1   1
versmoorden   1   1
versneed 1     1
versnijding   1   1
verspied 3     3
verspiedden 2     2
verspiede 1     1
verspieden 16 1 1 18
verspieder     1 1
verspieders 19 2 1 22
versplijting 1     1
verspreid 4 1 1 6
verspreidde 1   3 4
verspreidden 3   1 4
verspreide 1     1
verspreiden 8     8
verspreidt     1 1
versta 7   3 10
verstaakt 1     1
verstaald     1 1
verstaan 47 37 42 126
verstaande 1 7 9 17
verstaat 14 18 7 39
verstak 2     2
verstaken 3     3
verstand 95 32 47 174
verstandelijk 14 1   15
verstandeloos 6     6
verstandeloze 3   1 4
verstandelozen 2     2
verstanden   1   1
verstandig 37 2 15 54
verstandige 10   15 25
verstandigen 12 5 5 22
verstandiger 1     1
verstandigheid 10     10
verstandiglijk 4     4
verstands 9 3 7 19
versteek 2     2
versteekt 2     2
versteken 11     11
verstel 1     1
versteld 4     4
verstelde 5     5
verstellen 1     1
versterft 1     1
versterk 5 2 2 9
versterke   3 1 4
versterken 11 2 3 16
versterkende   3   3
versterking     1 1
versterkingen 1     1
versterkt 16 5 4 25
versterkte 11 1 9 21
versterkten   1 1 2
versterven 1     1
verstiet   1   1
verstieten     1 1
verstijfd 2     2
verstijfde 1     1
verstijven 1     1
verstikken   1   1
verstikking     1 1
verstikt   2 1 3
verstikte   3   3
verstikten   3   3
verstoken 12   4 16
verstokken 4     4
verstokt 2     2
verstokte 7     7
verstomd 2     2
verstomde   1   1
verstommen 1     1
verstond 9 4 4 17
verstonden 1 17 4 22
verstoor 1     1
verstoord 18   9 27
verstoorde 6 1 1 8
verstoorder 6     6
verstoorders 5     5
verstoordheid 2     2
verstoort 7     7
verstoot 4 1 1 6
verstopt 1     1
verstopte     1 1
verstoren 11   6 17
verstoring 20   1 21
verstoringen 1     1
verstorven   3   3
verstorvene   1   1
verstorvenen 6     6
verstote 1     1
verstoten 26 3 4 33
verstotene 6     6
verstout   1 2 3
verstoutende   1 1 2
verstoutten     1 1
verstrikken   1   1
verstrikt 8   2 10
verstrikten     1 1
verstrooi 1   1 2
verstrooid 45 12 20 77
verstrooide 10 1 1 12
verstrooiden 3   1 4
verstrooien 28   2 30
verstrooiende 1     1
verstrooier 1     1
verstrooiing   1 2 3
verstrooiingen 1     1
verstrooit 8 3   11
verstuikte 1     1
verteer 3     3
verteerd 66 2 11 79
verteerde 22   1 23
verteerden     1 1
verteert 11   1 12
vertel 1 1 2 4
verteld 8   3 11
vertelde 14   1 15
vertelden 5 2 2 9
vertelle 4     4
vertellen 24   9 33
vertellende 1     1
vertelling 1   2 3
vertelt 7   4 11
vertere 9     9
verteren 54 1 4 59
verterend 6 1   7
verterenden 1     1
verterens 1     1
vertering 1     1
vertienen 4     4
vertient   2   2
vertoef 4 1 2 7
vertoefd 1 1   2
vertoefde 3 2   5
vertoefden 2     2
vertoeft 2 3 3 8
vertoeve     1 1
vertoeven 8 2 4 14
vertogen 2     2
vertonen 6 2 8 16
vertonende   1   1
vertoning   1   1
vertoog 2     2
vertoogde 1     1
vertoogt 1     1
vertoon 2 2 1 5
vertoond 6 1 9 16
vertoonde 2   3 5
vertoondet     2 2
vertoont 2 1 1 4
vertoorn     2 2
vertoornd 12 3 6 21
vertoornde 7     7
vertoornden 1     1
vertoorndet 3     3
vertoornen 7   2 9
vertoornt 2     2
vertraag 1   1 2
vertraagd 1     1
vertraagt 1 3 2 6
vertrad 9     9
vertraden 2 1   3
vertragen   4 3 7
vertraging     2 2
vertrappen 1     1
vertrapt 1     1
vertrapten     1 1
vertrede 1 1   2
vertreden 20 6 7 33
vertreders 1     1
vertreding 9   1 10
vertreed 1     1
vertreedt 6     6
vertrek 26 3 4 33
vertrekken 11 3 7 21
vertrekkende   2   2
vertrekking 1 3   4
vertreks 1     1
vertrekt 4 1   5
vertrok 6 17 12 35
vertrokken 4 6 23 33
vertroost 4 15 3 22
vertrooste   2   2
vertroosten 6 4 4 14
vertrooster 1     1
vertroosters 2     2
vertroosting   22   22
vertroostingen 5     5
vertroostten 1 3 1 5
vertrouw 17 3 5 25
vertrouwd 10 1 5 16
vertrouwde 3 1 4 8
vertrouwden 3 1 3 7
vertrouwdet 1     1
vertrouwen 43 9 8 60
vertrouwende   3 4 7
vertrouwens 1     1
vertrouwt 46   6 52
vertuinen 1     1
vertwijfelenden     1 1
vervaard 4   5 9
vervaarde 1     1
vervaardheid 5     5
vervaarlijk     1 1
vervaarnissen 1     1
vervallen 15 6 11 32
vervallende 1 1 2 4
vervalsende   1   1
vervalt 1   3 4
vervangen 2     2
vervat   1 1 2
vervatten     1 1
verve 1     1
verven 3     3
verversen     1 1
verversing 1     1
verviel 1     1
vervielen 1     1
vervliegen 1     1
vervlieten 1     1
vervloek 5   1 6
vervloeken 8 5 2 15
vervloekers 1     1
vervloeking 8 9 4 21
vervloekt 51 8 11 70
vervloekte 4     4
vervloekten 1 2   3
vervloten 3     3
vervoegden 1     1
vervoege 1     1
vervoegen 3     3
vervoerd 2     2
vervoere   1   1
vervolg 3     3
vervolgd 7 14 9 30
vervolgde 6 3 11 20
vervolgden 8 1 7 16
vervolge 2     2
vervolgen 20 7 4 31
vervolgende 1     1
vervolgens   3 1 4
vervolger 1 2   3
vervolgers 19     19
vervolging 1 5   6
vervolgingen   5   5
vervolgt 6 6   12
vervreemd 6 3 7 16
vervreemding 1     1
vervrolijk     2 2
vervrolijken     3 3
vervrolijking     1 1
vervrolijkt 1   1 2
vervuild 1     1
vervul 2   1 3
vervuld 94 95 49 238
vervulde 9 2 4 15
vervulden 3   4 7
vervulle 3 3   6
vervullen 19 10 4 33
vervullende 5 1   6
vervulling   2   2
vervult 5 7 5 17
verwaaid     1 1
verwaaide     1 1
verwaardigden     1 1
verwaardigen     1 1
verwacht 16 7 4 27
verwachten 10 11 9 30
verwachtende   13 1 14
verwachting 33 4 6 43
verwachtte 1 6 1 8
verwachtten 1 2 1 4
verwakkerd   1   1
verwant 1     1
verward 2 1 1 4
verwarde 4     4
verwarmd 1   1 2
verwarming 1     1
verwarmt 1     1
verwarren 2     2
verwarring 2 4 4 10
verwart 1     1
verweet   1   1
verwek 3   3 6
verwekken 41 13 5 59
verwekkende 6     6
verwekt 17 8 9 34
verwekte 13 2 5 20
verwekten 6 2 1 9
verwektet     1 1
verwelfsel 3     3
verwelken 1 1 1 3
verwelkt 3   1 4
verwerp 5 3 3 11
verwerpelijk   7   7
verwerpen 13 2 2 17
verwerpende     1 1
verwerping   1   1
verwerpt 7 8   15
verwerven 1 1   2
verweten 1 1   2
verwezen   1 1 2
verwierp 2     2
verwierpen 3 2 1 6
verwijd 4     4
verwijden 3     3
verwijder     1 1
verwijl     2 2
verwijlen     1 1
verwijt   1 10 11
verwijte     1 1
verwijten   1 2 3
verwijtend     1 1
verwijting     1 1
verwijzen 1   1 2
verwinnelijke     1 1
verwissel     1 1
verwisseld 2   2 4
verwisselen 5   2 7
verwisselende     1 1
verwisseling 1   3 4
verwisselingen 1   1 2
verwisselt 2     2
verwittigd     1 1
verwoed     1 1
verwoest 53 4 18 75
verwoeste 22   3 25
verwoesten 12   7 19
verwoestende 2     2
verwoestenden 2     2
verwoester 4     4
verwoesters 2     2
verwoesting 82 3 10 95
verwoestingen 12     12
verwoestte 4 3 1 8
verwond 6   2 8
verwondden 1 1 1 3
verwonde 4     4
verwonden 4   2 6
verwonder 1 2 2 5
verwonderd 1 5 8 14
verwonderde   9 2 11
verwonderden 1 19 7 27
verwonderen 1   5 6
verwonderende   3 1 4
verwondering   1 3 4
verwondert 3 7   10
verwonding     2 2
verworgd     2 2
verworgde   1   1
verworging 1     1
verworpen 35 11 4 50
verworpene 1     1
verworven 3 1   4
verwrongen 1     1
verzaakt 1     1
verzacht 1     1
verzadig 2     2
verzadigd 65 18 11 94
verzadigde 2     2
verzadigen 9 2 2 13
verzadiging 13 1 4 18
verzadigt 5   1 6
verzakende   1   1
verzamel 10   1 11
verzameld 52 2 13 67
verzamelde 32   3 35
verzamelden 29   1 30
verzamelen 44 3 1 48
verzameling 6 1   7
verzamelingen 1 1   2
verzamelt 16   1 17
verzeerd 1     1
verzegel 2 2 1 5
verzegelaar 1     1
verzegeld 8 23 5 36
verzegelde 5 1 2 8
verzegelden 1   1 2
verzegelen 4   1 5
verzegelingen 1     1
verzegelt 3     3
verzekerd   10 8 18
verzekerde   1 2 3
verzekerden   1   1
verzekerdheden 1     1
verzekerdheid   5 4 9
verzekeren   2 2 4
verzekering   2 3 5
verzekert   1   1
verzenen 6 3 2 11
verzengde 4     4
verzengden     1 1
verzet 3   1 4
verzette   1   1
verzijpen 1     1
verzilverde     6 6
verzinken 1 1   2
verzinning 1     1
verzint   2   2
verzocht 20 18 9 47
verzochten 7   2 9
verzoek 10   2 12
verzoeke 2 1   3
verzoeken 14 5 8 27
verzoekende   9 1 10
verzoeker   2   2
verzoeking 1 17 5 23
verzoekingen 3 4   7
verzoeks 1     1
verzoekt 4 9 4 17
verzoenbaar     1 1
verzoend 7 4 9 20
verzoendag 3     3
verzoende 1     1
verzoendeksel 24 1   25
verzoendeksels 3     3
verzoene   1   1
verzoenen 14 4 2 20
verzoenende   1   1
verzoening 83 8 13 104
verzoeningen 4     4
verzoent 1 1 3 5
verzond 1     1
verzondigd 1   1 2
verzondigde 1     1
verzondigt 1     1
verzonken 1 1   2
verzorg     1 1
verzorgd 1   1 2
verzorgde   1   1
verzorgden 3     3
verzorgen 2   4 6
verzorger     1 1
verzorgers 5 1   6
verzorgt   2 1 3
verzuim   1 2 3
verzuimachtig     1 1
verzuimd 1 1 1 3
verzuimen   1 1 2
verzuurt   1   1
verzwaar     1 1
verzwaard 5   1 6
verzwaarde 3     3
verzwaarden 1     1
verzwagerde 2     2
verzwageren 1     1
verzwagert 2     2
verzwakt 7 1 4 12
verzware 1     1
verzwaren 1     1
verzwegen   1   1
verzwelg     1 1
verzwering 3     3
verzwijgen 1     1
verzwolg   1   1
vesten 1     1
vestigde 1     1
vestigden 1     1
vesting 18     18
vestingen 16     16
vet 92   3 95
vets 2     2
vetsten 1     1
vette 30   7 37
vetten 5     5
vetter 1     1
vettigheden 1     1
vettigheid 9 1   10
veulen 3 12   15
veulens 2     2
vezeltje     1 1
viel 81 44 29 154
vielen 52 16 34 102
vier 222 51 16 289
vierdag     1 1
vierdagen 1   1 2
vierde 56 9 8 73
vierden 8   2 10
vierdubbel   1   1
vierduizend     1 1
vieren 9   5 14
vierendeel 10     10
vierentwintig     1 1
vierentwintigste     1 1
vierenzeventig     1 1
vierhonderd 55 4 5 64
vierhonderdennegenenzestig     1 1
vierhonderdtweeëndertig     1 1
vierhonderdtweeëntwintig     1 1
vierhonderdtweeënzeventig     1 1
vierhonderdvierenvijftig     1 1
vierkant 11 1   12
vierkante     1 1
vierkantig 2     2
viermaal 1     1
viert     1 1
viervoetige   3 1 4
viervorst   7   7
viervoudig 1     1
vijand 68 9 23 100
vijandelijk 2   3 5
vijanden 210 21 117 348
vijandig   1 7 8
vijandiglijk 1     1
vijandin 2     2
vijands 22 1 2 25
vijandschap 5 5 14 24
vijandschappen   1   1
vijf 251 43 12 306
vijfde 47 4 5 56
vijfden 9     9
vijfduizend     10 10
vijfduizendendriehonderd     1 1
vijfendertig     1 1
vijfendertigduizend     1 1
vijfentwintig     3 3
vijfentwintigduizend     2 2
vijfentwintigste     7 7
vijfenveertig     1 1
vijfenvijftig     3 3
vijfhonderd 52 2 8 62
vijfjarig     1 1
vijfmaal 1 1   2
vijftien 17 3   20
vijftiende 4 1 3 8
vijftienden 13     13
vijftienduizend     1 1
vijftig 140 8 5 153
vijftigen 17     17
vijftigste 4     4
vijg 1     1
vijgebomen 9     9
vijgeboom 20 17 1 38
vijgeboombladeren 1     1
vijgen 18 5 1 24
vijgenkorven 1     1
vijgjes 1     1
vijlen 1     1
vijven 1     1
vijver 6     6
vijvers 10     10
vind 4 6   10
vinde 4 4   8
vinden 87 31 42 160
vindende 1 7 1 9
vindenstijd 1     1
vinder     1 1
vinders   1   1
vinding     1 1
vindt 23 9 10 42
ving 4   3 7
vingen 3 2 1 6
vinger 18 6   24
vingeren 11 2   13
vingerring 1     1
vingers 2 1 1 4
vinnen 5     5
vis 15 7 9 31
visangelen 1     1
visjes   4   4
vispoort 4     4
vissen 16 18 4 38
vissers 3 6   9
visserskrauwel 1     1
vlade 3     3
vladen 5     5
vlak 2   2 4
vlakke 49 1 21 71
vlakken 9   1 10
vlakte 9   3 12
vlam 23 5 15 43
vlammen 3   3 6
vlammend 3 1   4
vlammende 3   3 6
vlammenden 1     1
vlammig 3 1 1 5
vlas 8     8
vlasstoppelen 1     1
vlaswiek 2     2
vlechten 4 1   5
vlechtingen   1   1
vledermuis 2     2
vledermuizen 1     1
vlees 259 128 32 419
vleeshuis   1   1
vleespotten 1     1
vleesvreters 1     1
vleiden 1     1
vleien 1   1 2
vleiende 3     3
vleierijen 3     3
vleiing 1     1
vleit 5     5
vlek   19 1 20
vlekken 3 13 11 27
vlerken 3     3
vleselijk   5   5
vleselijke 2 2 1 5
vleselijken   2   2
vlesen 2   1 3
vleses 15 25 1 41
vleugel 22     22
vleugelen 63 4 16 83
vleugels 2 1 1 4
vlezen   1   1
vlied 3 3 1 7
vliede 6     6
vlieden 32 9 7 48
vliedende 2   1 3
vliedt 9 5 5 19
vlieg 1     1
vliege 1     1
vliegen 13 2 5 20
vliegende 6 1 2 9
vliegenden   1   1
vliegt 5   1 6
vlies 7     7
vliet 2     2
vlieten 8   2 10
vlietende 1   1 2
vlijt     3 3
vlijtig 2   7 9
vlijtige     1 1
vlijtigen 5     5
vlijtigheid   1   1
vlijtiglijk 8     8
vlijtigst 2     2
vlo 2     2
vlocht     1 1
vlochtet 1     1
vloden 38 1 17 56
vloe     1 1
vloed 48 5 5 58
vloeden 2     2
vloeds 4     4
vloeide 2   1 3
vloeiden 2     2
vloeie 1     1
vloeien 6 1 4 11
vloeiende 25   1 26
vloeienden 1     1
vloeit 1   1 2
vloek 59 3 4 66
vloeke 2     2
vloeken 22 1 2 25
vloeker 2     2
vloeks 6     6
vloekt 9 2 1 12
vloekte 7     7
vloekten 1     1
vloer 13   6 19
vlogen   1   1
vlood 26   4 30
vloodt 2     2
vloog 5   2 7
vloot     4 4
vloten 1     1
vlotten 2   1 3
vlucht 9 3 25 37
vluchte 1     1
vluchtelingen 3     3
vluchten 13   5 18
vluchtende 3   5 8
vluchtenden 1   1 2
vluchtig 1   1 2
vluchtte 31 2 8 41
vluchtten 8 1 3 12
vluchttet 1     1
vochten   1 9 10
vochtig 1     1
vochtigheid 2 1   3
voed 2   1 3
voedde 1 1 1 3
voeden 2 1 3 6
voeder 11   2 13
voeders 1     1
voeding 1     1
voedsel 2 7 1 10
voedster 6 1 2 9
voedsterheren 3     3
voedsterling 1     1
voedstervader 1     1
voedstervrouw 1     1
voedstervrouwen     1 1
voedt 1 4 3 8
voeg   1   1
voegde 7 2 2 11
voegden 1   7 8
voege 3     3
voegen 7 3 1 11
voegselen   1   1
voegt 3 3 3 9
voelden     2 2
voer 40 8 6 54
voerde 57 3 8 68
voerden 37   5 42
voere 1     1
voeren 40 26 12 78
voerende 1 1   2
voering     1 1
voerman 2   1 3
voert 13 2 3 18
voet 67 8 26 101
voetbank 7 9   16
voetdeksel 4     4
voeten 221 90 29 340
voetgangers 1     1
voetknechten     6 6
voetpad 1     1
voetplanten 2     2
voets 2     2
voetstap 2 1 2 5
voetstappen 12 3 6 21
voetstukken     1 1
voetval     1 1
voetvolk     5 5
voetvolks 5     5
voetwerk 1     1
voetzolen 5     5
voetzool 9     9
vogel 19   1 20
vogelen 22 16 12 50
vogelgeschrei 5   1 6
vogelnest 1     1
vogels 4   4 8
vogeltje 4     4
vogeltjes 3     3
vogelvangers 4     4
vogelvangersstrik 1     1
vogelverschrikker     1 1
vol 130 39 38 207
volbracht 19 16 15 50
volbrachten 1   2 3
volbreng     2 2
volbrenge 1 1   2
volbrengen 6 4 11 21
volbrengende 1     1
volbrengt 2 3 2 7
voldoet   2   2
voldragen   1   1
voleind 26     26
voleindde 3   1 4
voleindden 2     2
voleinden 6 1 2 9
voleinder   1   1
voleindig     1 1
voleindigd 8 10 10 28
voleindigde 1     1
voleindige     1 1
voleindigen   4   4
voleindigende 1 1 1 3
voleindigt 1 2   3
voleinding 13 6 4 23
voleindt   1   1
volg   12 4 16
volgde 13 22 4 39
volgden 7 17 4 28
volge 1 4   5
volgen 18 20 9 47
volgende 1 4 12 17
volgenden   7 1 8
volgens 6 3 22 31
volgt 13 12 5 30
volhard 6 1   7
volhardde 2     2
volharden   3 1 4
volhardende   3   3
volharding   1   1
volhardt   1   1
volheid 19 11 2 32
volk 1471 139 383 1993
volke 18 12   30
volken 375 35 91 501
volkeren 3     3
volkje 1     1
volkomen 92 4 15 111
volkomene 6     6
volkomenheid 3 1 2 6
volkomenlijk 5 2   7
volkrijke 1     1
volks 271 25 38 334
volksken 1     1
volle 25 15 8 48
vollen 3 1 1 5
voller   1   1
vollers 4     4
volmaakt 13 23 7 43
volmaakte 6 7 2 15
volmaaktelijk   1   1
volmaakten 1 3   4
volmaaktheid 3 2   5
volmaaktste 1     1
volmake   2   2
volmaken 3 2   5
volmaking   3   3
volstandig   1   1
volstandigheid   1   1
voltooid     5 5
voltooien     1 1
voltooiing     1 1
voltrekken 3   1 4
voltrokken 6   3 9
volvaardig   2 2 4
volvaardigheid   4   4
volwassen   1   1
vond 53 26 16 95
vonden 31 31 9 71
vonk 2   3 5
vonken 2   3 5
vonkje     1 1
vonnis 2 2   4
voogden   1   1
voor 3405 560 701 4666
vooraad     1 1
vooraan 14   1 15
vooraanzitting   1   1
vooraanzittingen   3   3
vooraf   1   1
vooral   1 2 3
voorbedacht 1     1
voorbeeld 6 15 7 28
voorbeelden   4   4
voorbeeldingen   1   1
voorbeelds 1     1
voorbereid 2 1   3
voorbereiden   1   1
voorbereiding   8   8
voorbidden 1     1
voorbidder 1     1
voorbiddingen   1   1
voorbij 32 15 21 68
voorbijgaan 17 19 5 41
voorbijgaande 4 3 1 8
voorbijgaanden 1     1
voorbijgaat 6   4 10
voorbijgegaan 6 6 10 22
voorbijgevaren 1     1
voorbijging 8 3 2 13
voorbijginge   1   1
voorbijgingen 1 3   4
voorbijloopt 1     1
voorbijlopende     1 1
voorbijtogen 1     1
voorbijvliegend 1     1
voorbrengen 3 2 1 6
voordeel 10 8 4 22
voordeels   1   1
voordelig 2   1 3
voordeliger     1 1
voordoet   1   1
vooreerst 6 2 1 9
voorgaan   3   3
voorgaande 2 3 7 12
voorgaanden     1 1
voorgaat   1   1
voorganger 22 1 4 27
voorgangeren   3   3
voorgangers   1 1 2
voorgebracht 1 2 1 4
voorgedragen     1 1
voorgeeft     1 1
voorgegaan   1   1
voorgekend   1   1
voorgekomen 4 1 2 7
voorgelezen     2 2
voorgemelden     1 1
voorgenomen 3 8 13 24
voorgesteld 5 7 5 17
voorgestelde   1 1 2
voorgestoelte   1   1
voorgestoelten   3   3
voorgevallen 1     1
voorgevende   1   1
voorgeworpen     1 1
voorgezet 1 2 1 4
voorging     1 1
voorgingen   2   2
voorhad 1   1 2
voorhamer 1     1
voorhanden 2   2 4
voorhang 25     25
voorhangs 1     1
voorhangsel   6 2 8
voorhangsels     1 1
voorhangt     1 1
voorheeft 1   1 2
voorhof 79 5 4 88
voorhofje 1     1
voorhofjes 1     1
voorhofs 37     37
voorhoofd 11 3   14
voorhoofden 1 5   6
voorhoofdsiersel 8     8
voorhoofdsierselen 3     3
voorhoofdspanselen 3     3
voorhoudende   1   1
voorhoven 23   2 25
voorhuid 15 21 1 37
voorhuiden 5   1 6
voorhuids 1     1
voorhuis 33     33
voorhuizen 16     16
voorkennis   2   2
voorkomen 3 1 6 10
voorkomt 1   2 3
voorkwam   1   1
voorkwamen   1 1 2
voorleggen   3   3
voorloper   1   1
voorlopers     1 1
voormaals 1     1
voormelde     3 3
voormuur 2     2
voornaamste 9 4 9 22
voornaamsten 3 5 3 11
voornam     1 1
voornamelijk   2   2
voorneem   1   1
voorneemt   1 1 2
voornemen 9 9 10 28
voornemende     1 1
voornoemde     1 1
vooroordeel   1   1
voorop 1     1
voorouderen 1 2   3
voorouders     9 9
voorover     2 2
voorplaats     2 2
voorpoort   4 1 5
voorpoorten   1   1
voorraad 5   5 10
voorraads 1     1
voorrechten     2 2
voorrede     1 1
voorreed     1 1
voorsabbat   1   1
voorschansen 1     1
voorschijn 1   13 14
voorschip   2   2
voorschrift 4   1 5
voorschrijven 1   2 3
voorschrijving   2   2
voorspitse 1     1
voorspoed 10   32 42
voorspoedig 34   13 47
voorspoedige     2 2
voorspoediglijk 3     3
voorspoeds 1     1
voorspraak   2   2
voorstad 1     1
voorstander   2 1 3
voorstanders   1   1
voorstandster   1   1
voorste 21   2 23
voorsteden 112   2 114
voorstel 1   1 2
voorstelde 1     1
voorstelden   1 1 2
voorstellen 5 1 1 7
voorstelt   1   1
voorsten 1   1 2
voort 107 29 22 158
voortaan 37 2 10 49
voortbracht 5 1   6
voortbrachten 2     2
voortbreken 1     1
voortbrenge 1     1
voortbrengen 32 11 9 52
voortbrengende 1 2 1 4
voortbrengt 6 9   15
voortdreef 1     1
voortdrijven 1     1
voortdrijvers 1     1
voortent     1 1
voorteten   1   1
voortgaan 3 1 4 8
voortgaande 5 2   7
voortgaat 1   2 3
voortgang     3 3
voortgebracht 12 2 11 25
voortgedreven 4     4
voortgedrevene 2     2
voortgedrongen 1     1
voortgegaan 1 4 2 7
voortgekomen 11 2 5 18
voortgeleid 1     1
voortgeplant 1     1
voortgeteeld     1 1
voortgetreden 1     1
voortgetrokken     1 1
voortgevaren 1 1   2
voortging 2 2 1 5
voortgingen 1     1
voortijden 1     1
voortijds   2   2
voortkome 1     1
voortkomen 30 2 5 37
voortkomende   1 1 2
voortkomt 10   3 13
voortkwaamt 1     1
voortkwam 3   1 4
voortkwamen 1 1 1 3
voortocht     1 1
voortreed     1 1
voortreffelijk     3 3
voortreffelijke 4 1 2 7
voortreffelijken 5     5
voortreffelijker 1   1 2
voortreffelijkheden 1     1
voortreffelijkheid 2   2 4
voortreffelijkste 4     4
voortreizen 1     1
voortrekken 2     2
voortrollen 1     1
voorts 157 19 11 187
voortschieten 1     1
voortspringen 1     1
voortspruit     1 1
voortspruiten 1     1
voortstieten   1   1
voortstuwen     1 1
voortteelster     1 1
voorttelen 1 1   2
voortteling     2 2
voorttogen 1     1
voorttoogt 1     1
voorttreden 2     2
voorttrekken 4     4
voorttrekt 1     1
voortvare 2     2
voortvaren 10 1   11
voortvarend     1 1
voortvluchtig     1 1
voortvoer     1 1
voortvoere 1     1
voortvoeren 1 1   2
voortzetten     1 1
voortzetting 5     5
vooruit   2 1 3
vooruitlopende   1 1 2
voorvaderen 3     3
voorvallen 1     1
voorvallende     2 2
voorvalt 1 2   3
voorvechter     3 3
voorwaar 26 101 6 133
voorwaarden 2   2 4
voorwaarts 5 1 1 7
voorwacht     1 1
voorwal 1     1
voorwendsel   1   1
voorwerpen 1     1
voorwetenschap     1 1
voorzaal 1 1 1 3
voorzag     2 2
voorzalen 1     1
voorzaten     1 1
voorzeg 1     1
voorzegd   4 3 7
voorzegde     5 5
voorzeggen 3     3
voorzeggende 1     1
voorzegger 1     1
voorzegging 2     2
voorzeide     3 3
voorzeiden   1   1
voorzeker 52     52
voorzette 1 1   2
voorzetten 1     1
voorzichtig 2 4 4 10
voorzichtige   2 4 6
voorzichtigen     1 1
voorzichtiger 1 1   2
voorzichtigheid 2 3 1 6
voorzichtiglijk 3 2   5
voorzie 2     2
voorzien 6 3 4 13
voorziende   1 1 2
voorzienigheid     4 4
voorziet 1     1
voorzorg     1 1
voorzorger     1 1
vorderde   1   1
vorderen 1     1
vordert 1 1   2
voren 45 67 6 118
vorig 1     1
vorige 29 3 10 42
vorigen 8   1 9
vorken 1     1
vorm 2     2
vormde 1     1
vormen 2     2
vorsen 13 1 1 15
vorst 102 2 7 111
vorstelijk 3     3
vorstelijke 2     2
vorsten 241 1 10 252
vorstin 1     1
vorstinnen 3     3
vos 1 1   2
vossen 6 2   8
voud   4   4
vouwt 1     1
vraag 13 6 5 24
vraagde 26 34 3 63
vraagden 13 30 3 46
vraagt 19 9 4 32
vraat 1 2   3
vraatzuchtig     1 1
vracht 1     1
vrage 1 1 1 3
vragen 59 24 6 89
vragende   1   1
vragers 1     1
vraten 1     1
vrede 194 84 63 341
vredegenoten 3     3
vredelijk 1     1
vredes 14 13 5 32
vredevorst 1     1
vreedzaam 3 2 10 15
vreedzame   1 9 10
vreedzamen 1 1   2
vreemd 23 5 14 42
vreemde 71 21 32 124
vreemdeling 100 8 2 110
vreemdelingen 43 9 18 70
vreemdelings 4     4
vreemdelingschap 1   8 9
vreemdelingschappen 9     9
vreemden 47 4 11 62
vreemds 5 1   6
vreemdzaam 1     1
vrees 64 25 63 152
vreesachtig 5 2 2 9
vreesachtige     1 1
vreesachtigen   1   1
vreesachtigheid   1   1
vreesde 42 5 8 55
vreesden 29 14 10 53
vreesdet 1     1
vreest 69 24 35 128
vrekheid   1   1
vreselijk 22 2 4 28
vreselijke 16   2 18
vreselijken 3     3
vreselijker     1 1
vreselijkheid     1 1
vrete 1     1
vreten 3     3
vreugd 1     1
vreugde 84 19 47 150
vreugde-klederen     1 1
vreugdegeluid 1     1
vreugdegeroep 1     1
vreugdegeschrei 7     7
vreugdegezang 3     3
vreugdehuizen 1     1
vreugdemaaltijd     1 1
vreugdeolie 2     2
vreugdespel 1     1
vreze 79 41 28 148
vrezen 118 10 37 165
vrezende 5 8 9 22
vrezet 2     2
vriend 39 15 48 102
vriendelijk 5 5 9 19
vriendelijke     1 1
vriendelijkheid   1 2 3
vrienden 23 16 66 105
vriendin 9     9
vriendinnen   1   1
vriends     1 1
vriendschap   1 25 26
vrij 19 13 14 46
vrijdom     3 3
vrijdommen     1 1
vrije   7 2 9
vrijelijk 2 1   3
vrijen   5 2 7
vrijgaan 6     6
vrijgekocht 1     1
vrijgekochten 2     2
vrijgelaten 1   2 3
vrijgelatene   1   1
vrijgemaakt   8   8
vrijgesproken     2 2
vrijheid 7 12 13 32
vrijjaar 1     1
vrijlate 1     1
vrijlaten 3     3
vrijlating 5     5
vrijmaken 4 1   5
vrijmoedig 1   1 2
vrijmoedige 1     1
vrijmoedigheid   23 4 27
vrijmoediglijk   9   9
vrijstad 11     11
vrijsteden 7     7
vrijuit   5   5
vrijwillig 24   2 26
vrijwillige 13   2 15
vrijwilligen 3     3
vrijwilligheid 1 1   2
vrijwilliglijk 6     6
vroedvrouw 3     3
vroedvrouwen 6     6
vroeg 76 13 29 118
vroeg-offer     1 1
vroege 2     2
vroegelingen 2     2
vroegen 4 1 2 7
vroegkomende 2     2
vroegoffer     1 1
vroegrijpe 2     2
vroegt     1 1
vrolijk 82 10 19 111
vrolijke 4   2 6
vrolijken 4     4
vrolijker 1     1
vrolijkheid 19 1 18 38
vrome 2   1 3
vromen 3   2 5
vroom 9   1 10
vroomheid 1     1
vrouw 376 177 106 659
vrouwe 23 6 1 30
vrouwelijk 1     1
vrouwelijke 2 1 1 4
vrouwen 236 57 85 378
vrouwenkameren     1 1
vrouwenkleed 1     1
vrouwensiersel     1 1
vrouwkens   2   2
vrouws   4   4
vrucht 121 55 23 199
vruchtbaar 23   2 25
vruchtbare 12 1 1 14
vruchtbaren 1     1
vruchtbomen 1     1
vruchtdragend 1   1 2
vruchteloos   1   1
vruchten 27 24 20 71
vuil 1 5   6
vuil-gewinzoeker   2   2
vuil-gewinzoekers   1   1
vuile 2 1   3
vuilheid     1 1
vuiligheid 2 2 3 7
vuist 3     3
vuisten 5 4   9
vul 6     6
vulde 8 2 1 11
vulden 4 4   8
vulle 1     1
vullen 18 1 1 20
vulling 1     1
vullingen 2     2
vulofferen 4     4
vuloffers 6     6
vulstenen 1     1
vult 3 1 1 5
vure 2 1   3
vuren     4 4
vurig 5 2 2 9
vurige 32 4 7 43
vurigen 1 2   3
vurigheid 1     1
vuriglijk 10 1   11
vuur 337 63 104 504
vuurblazende     1 1
vuurbrand 2     2
vuurbranden 1     1
vuurkolom 5   1 6
vuuroffer 42     42
vuurofferen 18     18
vuuroffers 5     5
vuurpan     1 1
vuurs 39 12 8 59
vuursprankelen 1     1
vuurteken 1     1
vuurvlam 2     2
vuurvlammen 1     1
vuurvlammige     1 1
vuurvonken 1     1