woord OT NT apo Bijbel
voortreffelijkheid2024

Vindplaatsen van voortreffelijkheid in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Job 40:5
Versier u nu met voortreffelijkheid en hoogheid, en bekleed u met majesteit en heerlijkheid!

Jesaja 4:2
Te dien dage zal des HEEREN SPRUIT zijn tot sieraad en heerlijkheid, en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering dengenen, die het ontkomen zullen in Israƫl.