Woorden in de Bijbel beginnend met een W

In deze editie van de Statenvertaling beginnen 981 woorden met een w.

Onderstaande tabel geeft aan hoe vaak die woorden voorkomen in de Bijbel, uitgesplitst naar Oude Testament, Nieuwe Testament en Apocriefe geschriften..

woord OT NT apo Bijbel
waag426
waaide22
waaien123
waait11
waak14115
waakt618630
waakte33
waar33516288585
waaraan143118
waarachtig772915121
waarachtige210416
waarachtigen33
waarachtiglijk112
waarbij5510
waarborg11
waard2215
waarde47415
waarderen213
waardig1553187
waardige11
waardigen11
waardiger11
waardigheid224
waardiglijk44
waardij22
waardin22
waardoor1051328
waardschappen11
waargemaakt11
waargenomen729
waarheen301536
waarheid10811244264
waarhenen35136
waarin751529119
waarlangs11
waarlijk2834769
waarmede104163123
waarmee1010
waarnaar123
waarnamen2114
waarneemt8210
waarnemen41243
waarnemende55
waarneming11
waarom2916962422
waaronder22
waarop391848
waarover106420
waarschuwde11
waarschuwen66
waarschuwing112
waarschuwt44
waart4830987
waartegen22
waarteken11
waartoe1613736
waaruit63716
waarvan48212291
waarvoor123
waarzeggen213
waarzeggenden516
waarzegger11
waarzeggerij112
waarzeggerijen22
waarzeggers1919
waarzegging77
waarzeggingen11
waarzegster11
waarzegsters11
wacht1101722149
wachte11
wachten345443
wachtende213
wachter2121
wachters224127
wachtkamer22
wachtmeester11
wachtte33
wachtten314
wachttoren516
wachttorens11
wage11
wagen6331076
wagenburg33
wagenen88593
wagenpaarden22
wagenrad22
wagens311537
wagensteden55
wagenzelen11
waggele11
waggelen55
waheb11
wake415
waken48719
wakende2316
wakker104418
wal88
walg314
walgelijkheid11
walgen55
walging55
walgt11
wallen22
walvis1113
walvissen224
wan2237
wand461148
wande11
wandel1018533
wandelaar33
wandelaars22
wandelde409251
wandelden194326
wandeldet112
wandele213
wandelen1004812160
wandelende1214127
wandeling1315
wandelingen11
wandelt5722281
wanden19120
wands11
wang1113
wangedrochten11
wangen44
wangunstig11
wanhoop11
wanhopen11
wanhopende22
wankele44
wankelen22224
wankelende112
wankeling11
wankelmoedig11
wankelt33
wann11
wanneer35814296596
wannen55
wanners11
want291613448745134
wantrouw11
wantrouwen11
wapen246
wapende134
wapendrager17118
wapendragers11
wapenen1865983
wapenhuis33
wapening11
wapenrusting336
wapens11
wapent11
wapentuig213
ware666722155
waren14304135202363
wargaren11
warm819
warmde22
warmden11
warmen11
warmende22
warmt22
warmte22
was26488426784168
wasdom44
waspot22
wasse213
wassen5810472
wassende1113
wassing11
wassingen33
wasstede22
wast5319
wasvat1515
wasvaten55
wat11615192541934
water2746267403
water-dieren11
waterbakken11
waterbeken10212
wateren2331516264
waterfles33
waterfontein527
waterfonteinen527
watergang44
watergolf11
watergolven22
watergoot11
watergoten11
waterleidingen112
waterloop112
waterloze22
watermeren11
waterpoel22
waterpoelen11
waterpoort55
waterput55
waterputten11
waterputter11
waterputters33
waterrijke22
waterriviertje11
waters135624
waterstad11
waterstromen426
waterstroom224
watertochten33
watervat11
watervaten224
watervijver11
watervlieten11
watervloed437
waterwel11
waterwellingen44
waterzuchtig11
we11
web11
webben11
wed22
weder43464187685
wederbracht22
wederbrachten44
wederbreng22
wederbrenge11
wederbrengen32133
wederbrengende11
wedereisen11
wedergaven11
wedergeboorte22
wedergeboren22
wedergebracht92314
wedergeeft33
wedergegeven1225
wedergekeerd2291748
wedergekocht11
wedergekomen12517
wedergekregen112
wedergemeten22
wedergenomen11
wedergeve11
wedergeven402547
wedergezonden112
wederhaal11
wederhaalt22
wederhalen314
wederhebben11
wederhield11
wederhielden11
wederhorig11
wederhorigen11
wederhouden213
wederhoudt123
wederkeerde9312
wederkeerden112
wederkeert71412
wederkere314
wederkeren135817160
wederkerende325
wederkerenden11
wederkering112
wederklank11
wederkom314
wederkome22
wederkomen241227
wederkomende112
wederkomst516
wederkomt44
wederkrijgen11
wederkwaamt11
wederkwam81110
wederkwamen11
wederleg11
wederleggen11
wederlegging112
wederlegt11
wedernemen11
wedernoden11
wederom8816911268
wederopricht11
wederoprichten11
wederoprichting112
wederopstaan44
wederopstanding11
wederpartij2518
wederpartijder55
wederpartijders3232
wederpartijdige11
wederpartijen22
wederrechtelijk11
wederroepen314
wederschold11
wederspannig5454
wederspannige22
wederspannigen33
wederspanniger11
wederspannigheid66
wedersprak22
wederspraken11
wederspreekt11
wedersprekende11
wedersproken112
wedersta11
wederstaan15612
wederstaat18110
wederstand11
wederstond213
wederstonden1124
wederstreven22
wederstrevers11
wederstrevig22
wederuitkeren11
wedervaart1010
wedervare11
wedervaren12517
wedervergelding11
wedervergolden11
wederwilligen11
weduwe3613958
weduwelijke11
weduwen1515535
weduwklederen11
weduwnaars11
weduwschap437
weduwschaps11
weduwvrouw55
wee744616136
weedom819
weeën718
weefden11
weeg1225
weegs1111
weegschaal121114
weegschalen213
weegsteen44
weegstenen44
weegt77
week4713868
weekdarmen66
weeklaag11
weeklaagden11
weeklaagt11
weeklacht11
weeklage99
weeklagen22
weelde2428
weeldelijk11
weelderig224
weelderige11
weelderigen11
weeldig11
weemoed11
weemoedige11
ween1236
weende3471152
weenden173727
weendet11
weent1110324
weer41014
weerde11
weerden11
weergegeven11
weergekeerd11
weergeven11
weerhoudt11
weerklank77
weerklanken11
weerlicht33
weerlichten11
weerstaan11
weerstand11
weerszijden22
wees1252320168
weesje11
weest3018452
weet22519349467
weg7281611201009
wegblazen11
wegbrengen22
wegdeed44
wegdoe11
wegdoen3131
wegdoet33
wegdraagt11
wegdrage11
wegdragen4116
wegdrijven11
wege3227
wegen1751644235
wegga123
weggaan62311
weggaande235
weggaanden22
weggaf11
weggebleven11
weggebracht112
weggedaan72110
weggedreven11
weggedrevene33
weggegaan1310225
weggelegd75719
weggelegde11
weggeleid213
weggelopen11
weggenomen60161692
weggeraapt44
weggereisd11
weggerukt2259
weggeschikt11
weggestormd22
weggestoten11
weggetogen11
weggevaagd11
weggevaren123
weggeveegd11
weggevloden112
weggevlogen22
weggevloten11
weggevlucht11
weggevoerd6512187
weggevoerde11
weggevoerden2020
weggeweken112
weggeworpen141318
weggezonden81312
weggezworven33
wegging22
weggingen11
weghoereren11
wegjoeg11
wegleggen314
weglegt22
wegleidden11
wegleiden11
wegliepen11
wegnam314
wegneemt224
wegneme314
wegnemen399452
wegneming11
wegpakken11
wegrapen55
wegroven11
wegrovende11
wegruime11
wegrukken2114
wegs819
wegscheiding213
wegscheuren11
wegslingeren11
wegsteelt22
wegstelen11
wegstervende11
wegstiet11
wegstormen22
wegstote11
wegtrekken426
wegvagen22
wegvagende11
wegvlieden77
wegvliegen11
wegvloden11
wegvloeien213
wegvoerde314
wegvoerden22
wegvoeren20121
wegvoering9312
wegvoert11
wegwerpelijk11
wegwerpen9110
wegwerping112
wegwerpsel11
wegwijke11
wegwijken33
wegwijkt11
wegwijzers11
wegzenden33
wegzending11
wegzendt11
wegzond11
wegzwerven22
wegzweven11
weid325
weidde44
weidden336
weide231125
weiden58563
weidende235
weiderunderen11
weidt9211
weiger112
weigerde13114
weigerden33
weigeren55
weigerend11
weigerende22
weigert1616
weinig862943158
weinige1413532
weinigen451827
weiniger11
weinigheid11
weinigje22
weinigste11
wek112
weke11
weken261734
wekigheid11
wekken11
wekt4116
wekte2114
wekten22
wel17114987407
wèl66
welaan1236
welaangename11
welbedaagd11
welbedachte11
welbehagelijk18110
welbehagelijke22
welbehagen27201360
welbehagens22
welbekenden11
welberaden11
welbetreden11
welbewoonde11
weldaad2237
weldaden21113
weldadig123
weldadige112
weldadigheden5128
weldadigheid781786
weldeed11
weldoe22
weldoen94518
weldoende22
weldoener11
weldoeners22
weldoet2215
weldra11
welga131115
welgaan538
welgaat11
welgebaand11
welgeboren11
welgedaan6129
welgelegen134
welgelukt11
welgelukzalig47249
welgemoed527
welgespannen11
welgesteld22
welgevallen532257
welgevallig11
welgevalligheid11
welgevoederde11
welgewapend11
welgewrochte11
welgezind123
welging123
welig11
welk1112326
welke170265156591
welken79165244
welker822720129
welkom22
welks521356
wellingen22
wellust2237
wellusten2619
wellustig22
wellustige44
wellustigheden112
welmikkende11
welp33
welpen77
welriekend11
welriekende1921132
welriekenden11
welsprekend112
welsprekende11
welstand16521
welt11
welvaart33
welvaren2158
welvarende123
welverzekerde11
welwetenden11
wemelt11
wen11
wend17724
wendde22123
wendden325
wende55
wenden40545
wendt13316
wene11
wenen207835
wenende77216
wenenden112
wenens11
wening3710
wenk22
wenkbrauwen112
wenken22
wenkt213
wenkte44
wenkten22
wens6219
wensen3710
wensende11
wenst1313
wenste213
wensten112
wentel44
wentelde3317
wentelden11
wentelen11
wenteling11
wentelt66
wenteltrappen11
werd7212602561237
werden257133132522
werderkeren11
werdt527
wereld4022186347
wereldingangen11
wereldlijk11
wereldse11
weren3317
werk3105156417
werkdagen11
werke11
werken97134129360
werkende29112
werker11
werkers221124
werking28515
werkingen325
werklieden112
werkloon44
werkman11
werkmeester639
werkmeesteren11
werkmeesters14115
werks10212
werkt1229647
werkten22
werktuigen11
werp119525
werpe4318
werpen41191373
werpende1416
werpnet11
werpschoffel11
werpstenen11
werpt1419639
werpte33
wervel11
wervelwind13215
wervelwinden11
wervelwinds11
werwaarts11
wespen11
westen415753
westenwind112
westergrens11
westerhoek2121
westerlandpale22
westhoek11
westwaarts1616
westzijde22
wet216210144570
wetboek1414
wetboeks11
wete146323
weten2698627382
wetende2461260
wetens11
wetenschap82532119
wetenschappen22
wetet213
wetgeleerde314
wetgeleerden55
wetgever516
wetgevers33
wetgeving112
wethouders22
wette11
wettelijk22
wettelijke11
wetten1924061
wettige11
weven11
wever11
wevers22
weversboom66
weversspoel11
wezeltje11
wezen2103220262
wie507240194941
wieken11
wiel112
wielen44
wien9638134
wiens1543420208
wier3710
wierd9413
wierde22
wierden448
wierokers11
wierook202628
wierookheuvel11
wierooks11
wierookschalen11
wierookvat7310
wierookvaten99
wierp4917672
wierpen26241464
wies1013427
wiesen8210
wiessen11
wiest22
wij9668983732237
wijd242228
wijde437
wijden112
wijder11
wijders3434
wijdlopig11
wijdte213
wijfje1111
wijk171321
wijke2114
wijken415450
wijkende5117
wijkt203326
wijl22
wijle112
wijlen11
wijn1373539211
wijnbak22
wijnbakken22
wijnbanket11
wijnberg11
wijnbergen33
wijnbezie22
wijndruiven415
wijndruivenbloed11
wijnedik11
wijnen11
wijnfles11
wijngaard4018462
wijngaarden43346
wijngaardenier11
wijngaardeniers55
wijngaards4711
wijngelag22
wijnhuis11
wijnkuip11
wijnlezer112
wijnlezers213
wijnloofkransen11
wijnoogst77
wijnpers516
wijnpersbak66
wijnpersen11
wijnrank11
wijnranken33
wijns123116
wijnstok504357
wijnstokken77
wijnstoks235
wijnzakken22
wijnzuiper22
wijnzuiperijen11
wijnzuipers33
wijs651530110
wijselijk22
wijsgeren11
wijsheid16851112331
wijst11
wijste11
wijsten11
wijt11
wijven22
wijze831643142
wijzen872614127
wijzer6129
wikken33
wil166220102488
wild201223
wildbraad819
wilde514366160
wilden12122751
wildernis2828
wildernissen44
wildet1315
wildheid11
wilgen33
wille99
willekeurig11
willen154244101
willende117725
willens1225
willig22
willige11
wilt8501674
wind662425115
windeldoek22
winden1511935
winderige22
windhond11
windje11
winds77
windselen112
winkelen11
winkelmaten11
winnen617
winst112
winter4217
winterhuis22
winters1214
wintertijd11
wis11
wissel11
wisselaars33
wisselaren22
wisselde11
wisselklederen1010
wist3025863
wiste11
wisten147425
wistet11
wit2914144
witgepleisterden11
witheid11
witte1812636
witten22
witter22
woeden5117
woedende11
woedenden11
woeien11
woeker15217
woekeraar22
woekeren33
woekert11
woelachtig33
woelen11
woelende11
woelige11
woeling22
woelingen22
woest3371151
woeste308341
woesten11
woester11
woestheden44
woestheid1818
woestigheden11
woestigheid11
woestijn2723526333
woestijnen347
wofsi11
wol132217
wolf4217
wolk6819693
wolke11
wolken4881672
wolkige11
wolkkolom12113
wollen44
wolven1416
won1315
wond35210
wondden11
wonde4228
wonden71210
wondende11
wonder102113
wonderbaar4228
wonderbaarlijk33
wonderboom55
wonderdaden123
wonderen48142082
wondergroten11
wonderheden4318
wonderlijk2441038
wonderlijke21012
wonderlijker11
wonders11
wonderteken1111
wondertekenen314
wonderwerken10111
wonderwerker11
wone174122
wonen2182848294
wonende172120
woning8051398
woningen511658
woog617
woon1717
woonachtig314
woonde803487
woonden93930132
woondet22
woonhuis11
woonhutten11
woonplaats63514
woonplaatsen213
woonstede56112
woont80229111
woord55123569855
woorde44
woorden436115136687
woordenstrijd22
woords91019
word26261163
worde12810031259
worden16656765202861
wordende268
wordene11
wordens11
wordet11
wordt304268200772
worgde11
worm63110
wormen2169
wormpje11
worstelaar11
worstelde22
worstelingen11
worstelplaats11
wortel17151345
wortelen201425
wortelende11
wortels11
wortelt11
woud3333
wouden44
woudezel44
woudezelen22
woudezelin11
woudezels44
wouds2222
wouw11
wraak3763780
wraakgierige22
wraakgierigheid11
wrake55
wraken44
wratte11
wrede459
wreden11
wreed52310
wreedheid448
wreedste11
wreef11
wreek123
wreekster11
wreekt1225
wreekte11
wreke55
wreken111719
wreker5117
wremelende11
wrevel718
wrevelig11
wrevelige213
wreveligen11
wrevels11
wriemelende11
wriemelt11
wrijf11
wrijft11
wrijven11
wrijvende11
wrocht347
wrochten11
wrong11