Vindplaatsen van het woord wiesen in het nieuwe testament (2 verzen):

MattheĆ¼s 13:7
En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve.

Marcus 4:7
En het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve, en het gaf geen vrucht.