Vindplaatsen van het woord wederkering in de apocriefe geschriften (1 vers):

Jezus Sirach 22:25
Indien gij het zwaard getrokken hebt tegen uw vriend, zo wanhoop niet, want daar is wederkering.