Vindplaatsen van het woord waarzeggerij in het oude testament (1 vers):

Numeri 23:23
Want er is geen toverij tegen Jakob noch waarzeggerij tegen Israël. Te dezer tijd zal van Jakob gezegd worden, en van Israël, wat God gewrocht heeft.