Vindplaatsen van het woord waarzeggerij in de apocriefe geschriften (1 vers):

Jezus Sirach 34:5
Waarzeggerij en vogelgeschrei, en dromen zijn ijdele dingen, waarvan uw hart inbeeldingen krijgt, gelijk het hart ener vrouw die in barensnood is.