Vindplaatsen van het woord wegvloden in het nieuwe testament (1 vers):

Openbaring 20:11
En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.