Vindplaatsen van het woord wederkeert in het nieuwe testament (1 vers):

Lukas 17:4
En indien hij zevenmaal daags tegen u zondigt, en zevenmaal daags tot u wederkeert, zeggende: Het is mij leed; zo zult gij het hem vergeven.