woord OT NT apo Bijbel
waag4026

Vindplaatsen van waag in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Spreuken 16:11
Een rechte waag en weegschaal zijn des HEEREN; alle weegstenen des zaks zijn Zijn werk.

Jesaja 40:12
Wie heeft de wateren met Zijn vuist gemeten, en van de hemelen met de span de maat genomen, en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen, en de bergen gewogen in een waag, en de heuvelen in een weegschaal?

Jesaja 46:6
Zij verkwisten het goud uit de beurs, en wegen het zilver met de waag; zij huren een goudsmid, en die maakt het tot een god, zij knielen neder, ook buigen zij zich daarvoor.

Ezechiƫl 45:10
Een rechte waag, en een rechte efa, en een rechte bath zult gijlieden hebben.