woord OT NT apo Bijbel
waaide0202

Vindplaatsen van waaide in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Johannes 6:18
En de zee verhief zich, overmits er een grote wind waaide.

Handelingen 27:13
En alzo de zuidenwind zachtelijk waaide, meenden zij hun voornemen verkregen te hebben, en afgevaren zijnde, zeilden zij dicht voorbij Kreta henen.