woord OT NT apo Bijbel
waaien1203

Vindplaatsen van waaien in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 147:18
Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen.