woord OT NT apo Bijbel
waaien1203

Vindplaatsen van waaien in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Lukas 12:55
En wanneer gij den zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij: Er zal hitte zijn; en het geschiedt.

Openbaring 7:1
En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enigen boom.