woord OT NT apo Bijbel
waait0011

Vindplaatsen van waait in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Baruch 6:60
Desgelijks de bliksem, als hij schijnt, is licht te zien, en zo waait ook de wind in alle landen.